Rainbow page separator

Socioložka Jiřina Šiklová přednášela ve Žďáře

Čtvrtek, 5. Březen 2015

Jiřina Šiklová

Ve středu 4. března 2015 zavítala do Žďáru nad Sázavou známá česká socioložka a autorka mnoha knih PhDr. Jiřina Šiklová.

Ta přijala pozvání Domácí hospicové péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou a Města Žďár nad Sázavou na besedu s názvem „Tímto světem projdu jen jednou“. Během své přednášky se zabývala nejen velmi tabuizovaným tématem smrti a umírání, a to na základě nedávno vydané knihy „Vyhoštěná smrt“, ale dala prostor i k několika dotazům.

Jiřina Šiklová„Hojná účast zhruba 150 posluchačů nás přesvědčila o tom, že i přesto, že smrt je často obcházené téma, existují stále mezi lidmi ti, kteří tuto fázi života považují za součást života a zajímají se o ni,“ sdělil Ing. Josef Klement, místostarosta Žďáru nad Sázavou, který byl rovněž garantem této akce.

A jak vnímali středeční odpoledne v sále Městského úřadu někteří z posluchačů?
„Přednáška mě velice zaujala. Bohužel dnešní společnost nechce o slovu umírání ani slyšet. Díky paní Šiklové byla podstata tohoto tématu velmi dobře objasněna a utvrdila mě v mém konání ve vztahu k potřebným,“ sdělil pan Josef ze Žďáru.

Jeho známá, paní Růžena, vnímá situaci velmi podobně: „Beseda s paní doktorkou Šiklovou byla opravdu přátelská beseda na smutné téma, ale téma, které se týká nás všech. Myslím, že si každý z nás něco odnesl. Buď radu, povzbuzení nebo i souhlas s názory paní doktorky. Teď už jen se zamyslet, jak tento optimismus přenést do svého myšlení.“
Město Žďár nad Sázavou poskytlo k uskutečnění besedy prostory zasedací místnosti. „Ráda bych tímto poděkovala novému vedení Města za velmi vstřícný krok a za milé přijetí a uvedení paní doktorky Šiklové. Velmi se těším na další spolupráci,“ vzkázala Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou, pod kterou Domácí hospicová péče spadá.

Domácí hospicová péče je terénní služba zacílená na těžce nevyléčitelně nemocné a umírající a jejich blízké pečující. Rozsáhlý tým pracovníků, zahrnující pečovatelky, zdravotní sestry, lékaře paliativní medicíny, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního, umožňuje pacientovi setrvat v jeho přirozeném domácím prostředí mezi svými blízkými. Tato služba je poskytována na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou nepřetržitě v denních i nočních hodinách.

Autorka tiskové zprávy: Bc. Gabriela Zítková

Jiřina Šiklová, přední česká socioložka, publicistka, autorka mnoha knih byla během svého barvitého života nejen pedagožkou, disidentkou, uklízečkou, sociální pracovnicí, ale i vězeňkyní za pašování nelegální literatury v období tzv. normalizace. Iniciovala založení katedry sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kterou od roku 2000 vedla. S jejím jménem je spojeno také založení nevládní neziskové organizace Gender studies v Praze. Doktorka Šiklová se po celý profesní život zabývá sociální tématikou, problematikou gender, vztahu mezi generacemi a mnoha dalšími sociálními oblastmi. Jako autorka knih oslovila mimo jiné čtenáře také knihou Vyhoštěná smrt (nakladatelství Kalich, 2013), která formou fiktivních rozhovorů, vyprávění i teoretických výkladů přibližuje smrt jako základní fakt, který k vlastní škodě vytěsňujeme ze svého myšlení a řeči a s nimi i často umírajícího člověka.

Domácí hospicová péče je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou, které je určené pro osoby nevyléčitelně nemocné, umírající a pro jejich blízké. Domácí hospicová péče vychází z přání a potřeb těžce nemocného a umírajícího člověka a jeho pečující rodiny
a poskytuje jim podporu a zázemí. Jedná se o komplexní službu, která zahrnuje složku zdravotní a sociální, péči psychologickou a duchovní. V rámci fakultativní služby jsou zapůjčovány kompenzační pomůcky. Služba je poskytována nepřetržitě na území okresu Žďár nad Sázavou v domácím prostředí uživatele.