pamětní deska, bratři Křičkovi
Rainbow page separator

Sourozencům Křičkovým odhalí v Maršovicích pamětní desku

Pondělí, 25. srpna 2014

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě / Slavnostní odhalení pamětní desky sourozencům Křičkovým v Maršovské rychtě v Maršovicích, místní části Nového Města na Moravě, se uskuteční 19. září v 17 hodin. Au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torem desky je akademický sochař Jiří Plieštik.
Akce je naplánována v souvislosti s le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošním Rokem bratří Křičků, který ve městě vyhlásila novoměstská radnice. Le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tos uplyne 45 let od úmrtí hudebního skladatele Jaroslava Křičky a 130 let od narození a 65. výročí úmrtí jeho bratra, básníka Petra Křičky.
Součástí kulturní akce bude například projev týkající se Petra Křičky, který vystudoval novoměstské gymnázium, či skladby Jaroslava Křičky v podání žáků Základní umělecké školy Jana Štursy v Novém Městě na Moravě – chybět nebude ani proslavený Bábinčin maršovský valčík.