Vysočina, vysocina, aktuality, soutěž, skutek, roku
Rainbow page separator

Soutěž SKUTEK ROKU 2010

Neděle, 16. Leden 2011

Vysočina / Kraj Vysocina vyhlásil soutež na podporu dobrovolnické činnosti a rozvoje společnosti v ruzných oblastech. Letosní ročník nese název SKUTEK ROKU 2010.

Kraj Vysočina touto cestou hledá nejvýraznější dobrovolné skutky jednotlivců a projekty právnických osob, které nezištně pomohly k rozvoji regionu a především neziskového sektoru. V letošním roce budou oceněny skutky jak fyzických osob, tak projekty právnických osob, jejichž aktivity byly realizovány v roce 2010 na území kraje Vysočina. Navíc nejúspěšnější projekty postoupí do přeshraniční soutěže, která se uskuteční v Dolním Rakousku v roce 2012.
Každá aktivita, která bude nominována, může sloužit jako inspirace pro aktivity další.
Nominace budou přijímány v jednotlivých kategoriích, tak aby při jejich hodnocení byla možná jejich porovnatelnost.
FYZICKÉ OSOBY/JEDNOTLIVCI

  • Sociálně-zdravotní oblast – V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, která pomohla při poskytování a rozvoji sociálních aktivit, podpoře zdraví a zdravotně postiženým.
  • Kultura a umění – V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, která přispěla k rozvoji kultury a umění na Vysočině.
  • Životní prostředí – V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, která pomohla při ochraně životního prostředí Vysočiny.
  • Volný čas dětí a mládeže – V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, která pomohla rozvíjet práci s dětmi a mládeží na Vysočině.
  • Poradenství, osvěta, vzdělávání – V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, která podpořila rozvoj vzdělávacích aktivit na Vysočině.

PRÁVNICKÉ OSOBY

  • Sociální oblast  – Nominace se týká témat: rodina, senioři, mládež.
  • Ekonomická oblast – Nominace se týká témat: zemědělství, uplatnění na trhu, spolupráce
  • Oblast sídel, staveb a bydlení – Nominace se týká témat: utváření, revitalizace a oživení center.
  • Oblast životního prostředí – Nominace se týká témat: udržitelná energie, alternativní řešení dopravy a ochrana životního prostředí.

Hlasovací formulář Skutek roku 2010

Formulář bude k dispozici na www.kr-vysocina.cz a na distribuovaných letácích, které budou k dispozici v knihovnách, v infocentrech a v novinách Kraj Vysočina. V listinné podobě lze nominaci zaslat na adresu: Vysočina, Odbor regionálního rozvoje, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (na obálku prosím připište SKUTEK ROKU 2010). Navrhovatel není omezen počtem návrhů.
Uzávěrka nominací je 15. února 2011.
Soutěž je vyhlašována v rámci projektu MA-G 21, který je zaměřen na přeshraniční, česko-rakouskou výměnu zkušeností v rámci místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje.