Rainbow page separator

Soutěž turistům přibližuje méně známé přírodní zajímavosti

Pondělí, 26. července 2021

Žďársko, Vysočina / Méně turisticky známé přírodní památky a rezervace i možnost si zasoutěžit nabízí projekt Kraje Vysočina nazvaný Vysočinou za přírodou, který potrvá až do konce října 2026. Cílem je doplnit pro veřejnost stávající informace prostřednictvím nové mapy s příběhem (StoryMap), kde budou představeny a propagovány lokality ve správě Kraje Vysočina a Správy CHKO Žďárské vrchy, a nabídnout tak lidem další možnosti vycházek či výletů do přírody.
Pro ty, kteří si rádi hrají, jsou připraveny po návštěvě minimálně čtyř území odměny v podobě turistického vybavení, výrobků s obsahem recyklovaných materiálů nebo her. Na webu soutěže, jenž je dostupný prostřednictvím odkazu gis.kr-vysocina.cz, je i on-line formulář k zasílání fotografií pořízených u jednotlivých informačních tabulí. „Mezi představenými lokalitami jsou i louky, o něž pečujeme – niva Doubravy a Babín, naše přírodní učebny Hrnečnice a Hliníky i louky, na kterých spolupracujeme – Jankovský potok, Mrázkova louka a Kocoury,“ poznamenala Darina Coufalová se Sdružení Krajina se sídlem v Počítkách, které se mimo jiné dlouhodobě stará o údržbu cenných podmáčených luk.