Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, odpad, spalování
Rainbow page separator

Spalování odpadu ze zahrad se může prodražit

Pátek, 19. Říjen 2012

Žďár nad Sázavou/ S nastalým podzimem zahrádkáři ve Žďáře nad Sázavou i v dalších městech a obcích regionu řeší, kam s odpadem, který vzniká při „zazimovacích pracích“ na zahrádkách.Pravděpodobně nejčastějším způsobem, jak se spadaného listí, větví, bramborové natě, shrabané trávy a dalších rostlinných zbytků zbavit, je spalování na otevřených ohništích. Před tímto způsobem však úředníci veřejnost varují – může se totiž někdy pěkně prodražit. Hlavní podmínkou podle zákona totiž je, aby byl odpad suchý, což při dešti, ranních mlhách a noční vlhkosti bývá na podzim často problematické. „Před zapálením suchého rostlinného materiálu by navíc každý měl dobře zvážit, jaké jsou klimatické a rozptylové podmínky, kam fouká vítr a co zrovna dělají sousedé. Při nedokonalém spalování vlhké, chladné a neprovzdušněné směsi rostlinných zbytků vzniká hustý dým obsahující saze, popílek, oxid uhelnatý a polycyklické aromatické uhlovodíky. Tímto způsobem dochází k zamoření širokého okolí. Porušení této povinnosti projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností a za tento přestupek lze uložit pokutu až do 50 tisíc korun,“ upozorňují žďárští úředníci. Samozřejmostí pak je, že likvidované produkty nesmějí být znečištěny chemickými látkami. Pálení je také vhodné předem nahlásit na operační středisko hasičů – v případě právnických osob je to dokonce povinnost. Spalování suchých rostlinných materiálů by však mělo být až tou poslední možností, jak naložit s biologicky rozložitelným odpadem ze zahrady. Lepší je jej například zkompostovat. Pokud nemůže být materiál zkompostován, lze jej ve Žďáře odložit do kontejneru nebo popelnice na bioodpad. „Dále lze využít možnosti mobilního svozu zeleně v rámci jarního a podzimního úklidu města nebo lze odpad přímo odvézt na sběrný dvůr v Jihlavské ulici ve Žďáře nad Sázavou,“ dodávají žďárští úředníci. (zp)