Rainbow page separator

Špálovu a Štursovu ulici obsadí stavební dělníci během léta

Středa, 2. Leden 2019

Veřejné osvětlení

Žďár nad Sázavou / Patnáct milionů korun v roce 2019 vynaloží žďárská radnice na revitalizaci dalších dvou ulic ve čtvrti zvané Vodojem, a to ulic Špálova a Štursova. Půjde již o třetí etapu komplexních oprav infrastruktury v sídlišti. V roce 2018 se stavební práce týkaly ulice Alšova a vyšly na šest milionů korun, o rok dříve byly opraveny chodníky, komunikace i veřejné osvětlení v ulicích Kavánova a Mánesova, a to včetně rozšíření části osvětlení ve směru k bytovým domům v ulici Novoměstská.
Třetí etapa rekonstrukce infrastruktury, která zahrne zbytek čtvrti, by měla být provedena v rámci jedné stavební zakázky, jež bude realizována v průběhu tří let. S dalším pokračováním stavebních prací v ulicích žďárského Vodojemu je předběžně počítáno po letních prázdninách.