Rainbow page separator

Spektrum v Žižkově ulici opět otevře dveře veřejnosti

Neděle, 10. Září 2017

Nová služba pro ty, kteří se potýkají s alkoholem, léky, závislostí

Žďár nad Sázavou / V úterý 12. září v době od 9 do 16 hodin se mohou lidé přijít podívat do centra Spektrum v Žižkově ulici, které pořádá den otevřených dveří. Návštěvníci se tam budou moci seznámit s činností kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové problematiky, centra primární prevence i adiktologické ambulance, která nabízí pomoc lidem, již se potýkají s nějakou formou závislosti. Dostane se jim odpovědi na všechny otázky týkající se Spektra, které ve Žďáře působí od roku 1995. V 15 hodin v zařízení proběhne prezentace nazvaná Od zážitku k závislosti, kdy bude návštěvníkům přiblížena práce v kontaktním centru na příběhu jednoho z jeho klientů. Organizátoři akce slibují prostor jak na otázky, tak na diskusi.
„Možná se doma děti zmiňují rodičům o programu zaměřeném na vztahy či bezpečnost na síti, který měli ve škole. Možná někteří denně chodí kolem kontaktního centra pro uživatele drog a přemýšlí, k čemu vůbec takové zařízení je. A možná se někteří potýkají se závislostí na alkoholu, gamblerstvím nebo poruchami příjmu potravy svých blízkých a zvažují, zda přijít s tímto problémem do adiktologické ambulance,“ vyjádřil se odborný ředitel organizace Josef Soukal.