Rainbow page separator

Společnost vyhodnotí, co by si obyvatelé Žďáru přáli

Úterý, 13. Říjen 2015

Náměstí Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Vyhodnocení průzkumu, který ve městě do 9. října prováděla společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, očekává žďárská radnice. Šetření mezi veřejností, které probíhalo také formou dotazníků, je součástí projektu týkajícího se strategie rozvoje města.
„Výsledky výzkumu budou sloužit jako podklad pro nastavení vize rozvoje města a definování rozvojových priorit a opatření,“ sdělil žďárský starosta Zdeněk Navrátil.
V průběhu tvorby strategického plánu se rovněž uskuteční veřejná projednávání, první z nich se v městském úřadě konalo 30. září, a to s tématem Naše město v roce 2028. Proč tento letopočet?
„Strategický plán rozvoje je koncipován na období do roku 2028. V rámci zpracování bychom chtěli získat také nějakou dlouhodobou vizi, ale strategie se týká rozvoje města do roku 2028. Její součástí je však i akční plán do roku 2022, což se odvíjí od možnosti čerpání dotací z evropských fondů na příslušné období,“ dodal Zdeněk Navrátil.