Vír, vir, aktuality, nájmy
Rainbow page separator

Srovnají nájmy v bytech obce

Čtvrtek, 13. Červen 2013

Vír / Vírští zastupitelé se zabývali otázkou nájmu v obecních bytech. Ten se podle jejich zjištění nyní pohybuje mezi 17,83 až 44,23 korunami za metr čtvereční plochy. K propočtu byly použity rozměry bytů dodané některými jejich obyvateli včetně údajů z dříve uzavřených smluv a výpočet podle kalkulačky ministerstva práce a sociálních věcí. Vírští předpokládají postupné srovnávání plateb s tím, že od ledna 2014 by minimální nájem činil třicet korun měsíčně za metr čtvereční. Kalkulačka stanovuje plochu uzavřených sklepů, balkonů a teras započítávat plnou výměrou, vírští zastupitelé se přiklánějí k názoru ji započítávat poloviční výměrou.

V nově obsazovaných sociálních bytech bylo stanoveno měsíční nájemné ve výši čtyřicet korun za metr čtvereční. Do smlouvy o pronájmu bude rovněž zahrnuta elektrická energie, voda a plyn, jež se platí zálohově. Každý byt disponuje elektroměrem, voda bude rozpočítávána podle počtu osob, plyn podle metrů plochy.