Rainbow page separator

Staré stromy půjdou k zemi, na podzim je nahradí nové

Středa, 6. Červenec 2016

Lípa srdčitá

Velká Losenice / Při odborném posouzení stromů rostoucích v úseku od kostela k domu číslo 234, které kvůli jejich špatnému stavu nechala obec vypracovat, bylo zhodnoceno celkem dvaatřicet dřevin. Z nich je navrženo jednadvacet nemocných a poškozených stromů odstranit a nahradit je novou výsadbou.
„U zbývajících stromů jsou navrženy zdravotní, výchovné a bezpečnostní řezy. Rada obce rozhodla o zpracování projektu na novou výsadbu dříve, než začne odstraňování poškozených stromů. K tomuto zásadnímu kroku jsme se rozhodli vzhledem k výstavbě chodníků a veřejného osvětlení v tomto úseku,“ přiblížil starosta Velké Losenice Miloslav Černý.
Nevyhovující dřeviny v části ulice půjdou k zemi v následujících týdnech, akci zakončí nová výsadba naplánovaná na letošní podzim.