Rainbow page separator

Stát posílá peníze na zvýšení platů zdravotních sester

Čtvrtek, 31. srpna 2017

Nové Město na Moravě / Státní dotaci, která pokryje navýšení platů sester, získaly krajské nemocnice na Vysočině. Jedná se o peníze na navýšení mezd nelékařským zdravotnickým pracovníkům v třísměnném a nepřetržitém provozu bez odborného dohledu o dva tisíce korun, o kterém rozhodla vláda. V novoměstské nemocnici se zvýšení mezd od 1. července dotklo 330 zaměstnanců, zejména zdravotních sester – za druhé pololetí tohoto roku půjde o částku ve výši 5,2 milionu korun.
Nemocnice zřizované Krajem Vysočina se zpožděním od státu získaly požadovanou částku v celkové výši 26 719 332 korun.
„Dotace pokryje navýšení mzdových nákladů, dvouměsíční propad v limitech na mzdy nyní nemocnice budou moci vyrovnat. Všechna krajská zdravotní zařízení totiž s využitím rezerv zvýšila na pokyn kraje mzdy už v červenci,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný. Od nového roku by už měla s pokrytím navýšení mezd počítat úhradová vyhláška.
O individuální dotaci mohou prostřednictvím krajského úřadu až do konce října žádat i ostatní poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče se sídlem na území Vysočiny, kteří splňují dotační podmínky. Z došlých žádostí podá kraj do dotačního programu další sumarizační žádost o peníze ze státního rozpočtu.