Rainbow page separator

Statistici navštěvují žďárské domy, prokazují se průkazem

Středa, 14. Únor 2018

Žďár nad Sázavou / Až do 27. května se mohou obyvatelé Žďáru ve svých domácnostech setkat s tazateli, kteří provádějí výběrové šetření Českého statistického úřadu s názvem Životní podmínky 2018.
Smyslem zjišťování je získání dlouhodobě srovnatelných údajů o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem čtyřiatřiceti evropských zemích. Dalším cílem je shromáždit data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se koná na území České republiky v celkem 11 575 domácnostech, z nichž se jej 6825 zúčastnilo již v předchozích letech.
Terénní pracovníci zapojení do statistického průzkumu se obyvatelům Žďáru, již jsou s nimi ochotni spolupracovat, prokazují průkazem tazatele vydaným Krajskou správou Českého statistického úřadu a rovněž příslušným pověřením, které je ve spojení s jejich občanským průkazem opravňují k provedení průzkumu. Ve všech fázích zpracování údajů je zaručena jejich anonymita.