Rainbow page separator

Statistici se budou ptát v domácnostech na životní podmínky

Sobota, 29. ledna 2022

Žďár nad Sázavou / Až do 12. června mohou žďárské domácnosti navštívit statistici za účelem provedení šetření nazvaného Životní podmínky 2022. Smyslem je získání dlouhodobě srovnatelných údajů o sociální a ekonomické situaci obyvatel a dat pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční v celkem 11 473 elektronicky náhodně vybraných domácnostech v rámci celé republiky, z nichž 6723 se již akce zúčastnilo v předešlých letech.
Terénní pracovníci zapojení do průzkumu se budou lidem prokazovat průkazem tazatele a zároveň i průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu, případně dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Pracovníci statistického úřadu jsou současně vázáni mlčenlivostí vztahující se ke všem výsledkům šetření prováděným v jednotlivých domácnostech.