Rainbow page separator

Státní dotace pomůže opravě dalšího domu v památkové zóně

Středa, 20. Červen 2018

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Finanční částku ve výši 400 tisíc korun z Ministerstva kultury České republiky získala novoměstská radnice na rekonstrukce v městské památkové zóně. Tyto peníze z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón podpoří opravu měšťanského domu na Komenského náměstí. Padesát procent z celkové sumy bude uhrazeno z dotace, čtyřicet procent zaplatí vlastník nemovitosti a zbývajících deset procent potřebných financí na rekonstrukci domu na Komenského náměstí pak půjde z městské kasy.
Novoměstská radnice dotační možnosti z ministerstva kultury využívá pravidelně, aby i s pomocí těchto peněz udržela městskou památkovou zónu v odpovídajícím stavu. V předchozích letech dotační podpora pomohla při opravách historických domů v soukromém vlastnictví, ale i v majetku města, jako byl například historický objekt s mázhauzem.