Rainbow page separator

Stavba kanalizace v Hamrech se protáhne do příštího podzimu

Čtvrtek, 5. května 2022

Hamry nad Sázavou / Výstavba kanalizace s většinovým nákladem Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko začala v Hamrech. Stavební práce jsou vyčísleny na 178,8 milionu korun bez DPH a rozděleny na dvě etapy. Aktuálně jde o první etapu, na níž se již podařilo získat příslib dotační podpory z ministerstva zemědělství. Tato část, kdy se bude stavět na více místech obce, má být dokončena do října příštího roku, přičemž do termínu se nepočítá budování kanalizačních přípojek do jednotlivých nemovitostí v režii jejich majitelů. Připojení bude možné až po kolaudaci a zprovoznění kanalizace, kterou splašková voda poputuje do žďárské čistírny odpadních vod, což bude výhledově na podzim roku 2023, případně na jaře roku následujícího. První etapa stavby kanalizace se týká Horních a Dolních Hamrů s výjimkou Leskovic; obyvatelé mají k dispozici harmonogram prací.
Po celou dobu stavebních prací má zůstat průjezdná silnice od fotbalového hřiště do místních částí Najdek a Šlakhamry. Řidiči se však musí připravit na omezení v některých úsecích komunikace v podobě kyvadlového řízení provozu přenosnými semafory.