Rainbow page separator

Stavbaři obsadí část Masarykovy ulice, přestaví křižovatku

Pondělí, 12. dubna 2021

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / V průběhu dubna začnou stavební dělníci budovat novou kruhovou křižovatku v horní části Masarykovy ulice na křížení s ulicemi Soškova a Křičkova. Jedná se o společnou investici Kraje Vysočina, Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a novoměstské radnice, přičemž měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se na investici bude podílet sedmi miliony korun. V té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to souvislosti dojde rovněž na výstavbu nových chodníků, parkovacích míst, přechodu pro chodce a veřejného osvětlení. Cílem projektu je usměrnění provozu na frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tované komunikaci a celkové zvýšení bezpečnosti v lokalitě. Během stavebních prací se počítá s částečným omezením provozu. Od náměstí se uzavře nejdříve jeden pruh, kde budou probíhat stavební práce, druhý zůstane pro dopravu zachován. V době neprůjezdné cesty do Maršovic se bude moci jezdit přes Soškovu ulici. S úplnou uzavírkou místa se počítá pouze na nezbytně nutnou dobu při finální pokládce asfaltu.
Křižovatka v horní části Masarykovy ulice bude první z celkem tří „kruháčů“ naplánovaných na průtahu městem. Druhý je vyprojek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaný na Komenského náměstí a třetí na křižovatce s Brněnskou ulicí u Billy.