Rainbow page separator

Stavbu tělocvičny čeká schvalování zastupiteli Žďáru i kraje

Neděle, 2. září 2018

Žďár nad Sázavou / Mezi průmyslovkou a vedlejšími garážemi by za dva roky mohla vzniknout nová tělocvična, která bude sloužit studentům průmyslové školy a gymnázia a mimo vyučování také žďárským sportovním oddílům – například florbalu, volejbalu, basketbalu a dalším. Bude totiž disponovat parametry pro ligové soutěže. Tělocvičnu spojenou propojovacím krčkem s budovou průmyslovky za odhadovaných 71,5 milionu korun nechá vybudovat Kraj Vysočina, Žďár mu na základě smlouvy o spolupráci přispěje dotací do maximální výše 23 milionů a po další dvě desetiletí současně získá zvýhodněné podmínky pro užívání sportoviště.
Tento záměr se aktuálně nachází před schvalováním jak v zastupitelstvu Žďáru, tak i Kraje Vysočina, k čemuž postupně dojde v první polovině září. V případě obojího schválení by tak v první polovině příštího roku mělo dojít k vypracování projektové dokumentace, kterou nechá pořídit kraj coby investor, v dalším roce pak ke stavbě tělocvičny samotné.
O nové sportovní hale či plnohodnotné tělocvičně u průmyslové školy, která by kromě školáků sloužila také místním sportovcům, žďárská radnice s Krajem Vysočina jedná už několik let. Pří předchozích debatách však nebylo dosaženo shody ohledně výše podílů na financování tohoto projektu.