Rainbow page separator

Stavební dělníci obsadili silnici u Radňovic, opravují most

Čtvrtek, 31. března 2022

Radňovice / Na čtyři měsíce je naplánovaná rekonstrukce mostu přes Slavkovický po[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tok, která začala na frekven[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tované státní komunikaci I/19 u Radňovic. Stavební práce ve finanční režii Ředitelství silnic a dálnic ČR se uskuteční za provozu, kdy kyvadlové řízení provozu obstarají přenosné semafory. Nejdříve přijde na řadu odstranění zábradlí, římsy a vozovky, následně vyrovnávacího be[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tonu až na horní povrch nosné konstrukce. Na [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to naváží zemní práce v přechodových oblastech přemostění.
Most z roku 1954, který byl rozšířený v roce 1977, již nesplňoval parametry pro bezpečný a plynulý provoz. Kvůli krátkým křídlům například docházelo k sesuvu svahových kuželů, což bude při rekonstrukci vyřešeno prodloužením každého z křídel o zhruba dva metry. Na bocích mostu vzniknou nové čelní zídky se železobe[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tonovými římsami. Dolní stavba se dočká sanace a svahy podél křídel dosypání a zpevnění kamennou dlažbou, vyměněn bude rovněž celý mostní svršek.