žádost o dotace, seminář
Rainbow page separator

Stavebníci mohou využít seminář k žádostem o dotace

Pondělí, 22. Září 2014

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Seminář v rámci dotačního titulu Nová zelená úsporám pro vlastníky a stavebníky rodinných domů, který pořádá Státní fond životního prostředí České republiky ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky, se uskuteční 23. září od 12 hodin do půl šesté večer ve žďárském městském úřadě v Žižkově ulici. Stavebníci mohou o poskytnutí finanční podpory požádat do konce října letošního roku, a to ve třech dotovaných oblastech. Jedná se o snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, o výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a o efektivní využití zdrojů energie.
Účast na semináři je zdarma, zájemci se na něj mohou dostavit bez předchozího přihlašování. Na dotazy účastníků vzdělávací akce budou odpovídat odborníci Státního fondu životního prostředí České republiky.