Rainbow page separator

Stavebníci rodinných domků mohou počítat s novými parcelami

Sobota, 16. dubna 2022

Pořežín / Přípravu výběrového řízení na projekt inženýrských sítí a přístupové cesty k lokalitě v místní části Pořežín, kde má v budoucnu vzniknout osm parcel pro výstavbu rodinných domků, schválili velkoloseničtí zastupitelé. Zasíťování bude mimo vzniku přístupové komunikace do inkriminované lokality zahrnovat také veřejné osvětlení, vodovodní přípojku a přípravu pro kanalizační rozvody. Zastupitelé kromě souhlasu s vypsáním výběrového řízení současně pověřili tamní radní výběrem projektanta.
Po ukončení řízení na vybavení stavebních pozemků technickými sítěmi mají být stavebníci informováni o ceně a výši případné spoluúčasti.