Štěpánov nad Svratkou, stepanov nad svratkou, aktuality, opatření, povodně
Rainbow page separator

Štěpánov je lépe chráněn před velkou vodou

Pátek, 19. Duben 2013

hasici-kry-voda-reka-zaplava-51Štěpánov nad Svratkou / Protipovodňová opatření za více než 16 milionů korun dokončil státní podnik Lesy ČR na vodním toku Hodonínka, přítoku Svratky, který protéká obcí Štěpánov nad Svratkou. Úpravy na Hodonínce si vyžádala povodeň z roku 2002, kdy velká voda valící se obcí a nesoucí splavenou zeminu, kamení a dřeviny poškodila koryto, souběžnou silnici a několik mostů včetně protipovodňových objektů.

„Koryto toku bylo upraveno příčnými protipovodňovými objekty pro jeho stabilizaci. Zároveň se tak vytvořily potřebné retenční prostory, díky nimž se omezí odnášení materiálu vodním proudem, naopak je zajištěno jeho řízené usazování ve vymezených úsecích toku. Tím bude ochráněna původní úprava koryta přímo ve Štěpánově, potažmo obec samotná,“ uvedl Miroslav Kahánek, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Dyje.

Protipovodňová opatření nejsou konečná, nyní je připravována další úprava horního úseku Hodonínky v nedaleké  Olešnici.