Rainbow page separator

Stezku kolem Konventského rybníka čeká generální oprava

Pátek, 20. října 2017

Zelená hora Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Na neutěšený stav naučné stezky kolem Konventského rybníka si stěžují někteří žďárští obyvatelé. V turistických materiálech je vedena jako bezbariérová, nicméně v současné době se po dřevěných haťových chodníčcích, které procházejí podmáčenou oblastí, nedá bezpečně chodit, případně projíždět na vozíku či s kočárkem – v chodnících na některých místech chybějí či odpadávají prkna. Naučná stezka o pěti zastaveních a délce 2,6 kilometru se dvěma odpočinkovými místy, mobiliářem a deseti informačními panely spolufinancovaná Evropskou unií byla uvedena do provozu v dubnu roku 2011. Tematicky se zaměřuje na ochranu přírody a krajiny, ale také na Santiniho památky, nicméně na stavu dřevěných prvků se v průběhu let podepsala zejména podmáčená půda, po níž dřevěné chodníky vedou.
„Stezka kolem rybníka Konvent je průběžně opakovaně opravována. Její stav se však horší, proto město připravuje projekt revitalizace a bude žádat o dotaci na realizaci. Stav stezky pravidelně kontrolujeme a zadáváme dílčí opravy,“ sdělila vedoucí odboru komunálních služeb žďárské radnice Dana Wurzelová.