Rainbow page separator

ŠTÍŘÍ DŮL – utajená krása mimo turistickou značku

Sobota, 27. Březen 2010

Přírodní rezervace Štříří důl je hluboce zaříznuté údolí Štírového potoka, které se táhne od rybníka Malé Dářko až k údolní nivě řeky Doubravy. male-darko-1Chceme-li si tuto unikátní přírodní atrakci prohlédnout, ideálním výchozím bodem je vesnička Radostín. Obec sama o sobě nabízí návštěvníkům k zhlédnutí domy se stopami lidové architektury a také kapli svaté Rozálie – stavbu na okraji požární nádrže v centru vsi. Směřujeme-li z Radostína k Štířímu dolu, vydáme se po hlavní silnici na Vojnův Městec. Zhruba po jeden a půl kilometru chůze se po pravé straně vozovky objeví rybník Malé Dářko. Z něj vytéká právě Štírový potok. Trasa sledující jeho tok začíná pod hrází Malého Dářka. Ačkoliv cesta není v současné době značená turistickou značkou, ti, jež se budou ubírat podél vodoteče, se nemohou ztratit.

A co přírodní rezervace, která byla vyhlášena již v roce 1988, turistům nabízí? Jedná se o údolí zaříznuté v opukách a lemované fragmenty přírodě blízkých lesních a lučních společenstev. Vyskytují se tam chráněné a ohrožené druhy živočichů a rostlin, zejména mlok skvrnitý a hořeček mnohotvárný český.

stiri-dul-11Ti, kteří si chtějí Štíří důl důkladně prohlédnout, by se měli připravit na poměrně komplikovaný terén. Chůze podél toku je totiž ztěžována popadanými stromy a relativně hustým porostem. Turisté, již se spokojí s prohlídkou prvního úseku vedoucího hlavně poli a loukami, nemusí pak už sestupovat k potoku a zbytek lesní části mohou absolvovat pochodem na hranici lesa a okolních polí.  Štírový potok dovede pěší až k silnici mezi obcemi Hluboká a Krucemburk. Vydáme-li do Hluboké, tedy vlevo, stačí se napojit na žlutou značku, jež nás dovede k rozcestí Pod Kopcem. Odtud je to po silnici po modré turistické značce již jenom necelý jeden kilometr zpět do Radostína.

Kilometrů celkem: cca 7 km
Náročnost: střední
Orientace v terénu: středně těžká, částečně bez turistického značení