Rainbow page separator

Stížnosti na pobíhající psy se množí, chovatelům hrozí pokuty

Úterý, 17. listopadu 2020

Nové Město na Moravě / Stále více novoměstských obyvatel poukazuje na volně se pohybující psy na veřejných prostranstvích. Tamní radnice proto opět upozorňuje držitele psů, že místní vyhláška platící na území Nového Města a jeho místních částí toto zapovídá. Chovatel, vlastník či osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít zvíře na vodítku, přičemž porušení vyhlášky může být na místě pokutováno až deseti tisíci korunami.
Stejně tak musí majitel psa zajistit, aby mu tento neunikl a nezpůsobil nějakou škodu na zdraví či majetku. Pokud totiž k tomu dojde, v důsledku úniku se zvíře stává takzvaně toulavým, kterým se podle zákona na ochranu zvířat rozumí zvíře v lidské péči, které však není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele a volně se pohybuje mimo svoje běžné prostory. V tomto případě může být chovateli za přestupek ze zákona uložena ve správním řízení pokuta v maximální výši padesát tisíc korun.