Rainbow page separator

Střechu a fasádu veselského kostela podpoří městys milionem

Úterý, 7. Únor 2017

Nové Veselí, letecká fotografie

Nové Veselí / Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2017 Římskokatolické farnosti Nové Veselí do výše jednoho milionu korun schválili novoveselští zastupitelé. Výdaj odsouhlasili jako rozpočtovou změnu.
Poskytnutá finanční podpora místní farnosti bude použita na opravy střešní krytiny kostelní věže a fasády věže a západní strany novoveselského kostela. Kostel svatého Václava, který se nachází při hlavní silnici spojující Žďár s Jihlavou, nahradil v roce 1757 původní svatostánek, jenž stával na dnešním starém hřbitově. Nový chrám, který je dominantou městečka, nechal postavit opat žďárského kláštera Bernard Hennet, starý kostel byl zbourán o tři roky později v roce 1760.