Rainbow page separator

Strojírenská ulice bude průjezdná až do konce žďárské pouti

Úterý, 9. května 2017

Žďár nad Sázavou / Až do skončení žďárské pouti je mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toristům od víkendu k dispozici Strojírenská ulice, kde na konci března začaly stavební práce na opravě kanalizace v pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru před Penny Marketem. Stavební firma přerušila činnost, dočasně zprovoznila překopanou komunikaci a pokračovat v rekonstrukci bude až po 14. květnu. Termín dokončení opravy kanalizace je konec května.
S rekonstrukcí je spojeno i zrušení zastávky MHD Strojírenská u mostu pro oba směry dopravy. Jako náhradní lze využívat zastávku Dagmarky, což bude platit v i průběhu pouti. Objížďka je vedená ulicemi Strojírenská, Nádražní, Chelčického, po silnici II/353 ulicí Jihlavská, dále pak po silnici I/37 ulicí Brněnská a Horní přes náměstí Republiky a po silnici I/19 ulicemi Žižkova, Brodská, Revoluční a Kopečná. Obyvatelé Žďáru uzavřený úsek Strojírenské ulice objíždějí spíše z Brodské ulice přes ulice Revoluční, 1. máje, Husovu a Veselskou.