Rainbow page separator

Studenti architektury představí svoje návrhy 16. září

Pondělí, 7. Září 2015

Náměstí Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Ve dnech 10. až 16. září se ve Žďáře objeví dvacet studentů architektury, kteří se budou snažit navrhnout způsob řešení některých otázek spojených se zlepšením vzhledu i fungování veřejného prostoru. Budoucí architekti se zaměří především na řeku Sázavu a její nejbližší okolí, výhody i nevýhody silnice I/37 procházející městem a rovněž na prostor mezi obchodními domy na náměstí Republiky, bazénem a poliklinikou.
Akci pořádá iniciativa Žijeme Žďárem a navazuje na soutěž žďárských školáků, kteří na jaře kreslili, jak vidí svoje město. Ve čtvrtek 10. září se v 17 hodin rovněž uskuteční v Knihovně Matěje Josefa Sychry dvě odborné přednášky.
Svoje návrhy budou studenti prezentovat ve středu 16. září od 18 hodin v prostorách Staré radnice, přičemž na tuto akci je zvána i žďárská veřejnost.