Rainbow page separator

Studenti navrhli parkové řešení podél břehů Sázavy

Středa, 27. Červenec 2016

Park Farská humna Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Veřejnosti budou představeny návrhy na možnou parkovou úpravu podél řeky Sázavy, například v okolí Farských humen. Návrhy vypracovali a žďárské radnici odevzdali studenti krajinářské fakulty v Lednici.
„Z těchto návrhů by mělo vzniknout zadání a inspirace pro úpravu veřejných prostranství podél řeky. O způsobu zadání a průběhu celého projektu diskutujeme s vedením města a odborem rozvoje a územního plánování,“ uvedl městský architekt Zbyněk Ryška.
Žďárská radnice v budoucnu počítá se zpřístupněním těsného okolí řeky veřejnosti. S tímto výhledem byly letos v zimě v blízkosti Jermářova jezu a parku Farská humna pokáceny tři desítky starých topolů kanadských. Ty jednak byly nepůvodním druhem v břehovém porostu Sázavy, ale především již přirozeně odumíraly a odpadávaly z nich větve, což zároveň mohlo ohrozit chodce.