Rainbow page separator

Studentská a okolní ulice budou opraveny během několika let

Čtvrtek, 5. listopadu 2020

Žďár nad Sázavou / Na to, kdy dostane nový povrch kompletně celá ulice Studentská, a to až po provizorní kruhovou křižovatku v ulici Vysocká, se nejenom prostřednictvím žďárské webové dotazovny ptají místní obyvatelé. „V současnosti se bude dělat stodvacetimetrový úsek vozovky v ulici Studentská související se zastávkami MHD, tedy od polikliniky po křižovatku s ulicí Neumannova. Příští rok by se měly rekonstruovat parkovací plochy před poliklinikou. Poté by měl přijít na řadu zbytek Studentské ulice. Z dopravního hlediska je nemožné realizovat vše dohromady, a to i kvůli koordinaci s jinými dopravními stavbami. Ze stejného důvodu se bude opravovat Vysocká ulice v horizontu nadcházejících dvou až tří let, kdy dojde k rekonstrukci vozovky i chodníků. V roce 2021 a 2022 se bude rekonstruovat Santiniho ulice, což je akce Ředitelství silnic a dálnic ČR, proto není možné zejména obyvatelům Vysocké ulice ještě více znesnadňovat přístup k bydlišti,“ vyjádřil se vedoucí odboru strategického rozvoje a investic žďárského městského úřadu Adam Joura.
S generální opravou vozovky ve Vysocké ulici v režii Kraje Vysočina, protože ulice se nachází na komunikaci II/353, se původně počítalo již v roce 2019. V té době měla dostat finální vzhled včetně vyvýšeného středového ostrůvku i tamní miniokružní křižovatka na křížení ulic Vysocká, Wonkova a Studentská, která byla provizorně vyznačena v roce 2018, aby si šoféři s předstihem zvykli na změnu dopravních poměrů.