svátek naděje
Rainbow page separator

PR: Svátek naděje

Úterý, 27. Leden 2015

Naši předkové slavili svátky spjaté s přírodou, s koloběhem roku. I dnes můžeme využít tyto svátky jako příležitost k zastavení se, uvědomění si přírodních zákonitostí a zamyšlení, jak můžeme tyto zákonitosti promítnout symbolicky do našeho života.

Brzy nastane období, které začíná 1.2. keltským svátkem Imbolc. Je to svátek naděje předznačující pozvolné probouzení země ze zimního spánku. Hluboko v zemi pokryté sněhem se probouzejí semínka, začínají se rodit jehňata. Mléko krav a ovcí bylo pro naše předky často důležitým zdrojem obživy po dlouhé zimě, proto je mléko jedním z hlavních symbolů pro tento čas. Dalšími symboly například jsou: bílá a stříbrná barva (nevinnost a léčení), sněženky (první jarní kvítka), labuť (nevinnost, čistota, život, věrnost), had (regenerace, léčení, kreativita, znovuzrození), …

Svátek bývá označován i jako svátek světla či ohně, bývaly zapalovány svíčky a ohýnky mající očistný a ochranný charakter. Toto období bylo zasvěcené panenské bohyni Brigid, bohyni nevinnosti, léčení a inspirace, patronce kovářů a opuštěných lidí. Této bohyni jsou často zasvěceny studny a léčivé prameny.

V tomto období byly vykonávány rituály očisty, ať už symbolické (rozloučení se se starými zátěžemi a zraněními) či na fyzické a materiální rovině (koupel, úklid domu, vyhození starých věcí, …). I v dnešní době můžeme tímto způsobem vstoupit do nadcházejících únorových dní a také se zamyslet, co nového bychom chtěli, aby se probudilo, co chceme ve svém životě přivítat. Můžeme také požádat o pomoc při léčení, o inspiraci, vnést symbolicky světlo do našeho srdce, života, domova …

Jedním z možných způsobů symbolické očisty či zbavení se starých zátěží a problémů a přivítání nových nadějí je například využití meditace Kundalini, při níž můžete navíc získat i hodně nové energie. Chcete-li vyzkoušet, jak taková meditace funguje, jste srdečně zváni 2.2. nebo 23.2.2015 do DK Žďár do DANU – místa pro sebepoznávání a meditaci.

Více na http://kvet-zivota.webnode.cz/kalendar-akci/