Rainbow page separator

Svratecké technické služby se přestěhují po prázdninách

Pondělí, 27. června 2016

Sběr odpadu

Svratka / Finální stavební práce probíhají v areálu, kde budou nově sídlit svratecké technické služby (TESS), ke stěhování má dojít po prázdninách. Nyní se rekonstruuje zázemí pro zaměstnance, počítá se rovněž s novým sběrným dvorem v areálu.
„Zpracovává se projek[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tová dokumentace včetně žádosti o stavební povolení k vybudování nového sběrného dvora,“ potvrdil starosta Svratky František Mládek. Sběrný dvůr se nyní nachází nedaleko takzvané přírodní zahrady v okolí po[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toka Řivnáč. „Přestěhování technických služeb i sběrného dvora bude současně dalším krokem k ekologickému zkvalitnění lokality, která se stane součástí přírodní zahrady, okolních parků a nové zástavby,“ doplnil starosta.
Areál bývalého ČSAD včetně pozemků patřících k té[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to nemovi[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tosti před časem měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to zakoupilo právě pro rozvoj a zkvalitnění technických služeb. Původní pros[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tory a zázemí byly dlouhodobě nevyhovující a rovněž značně zchátralé a investice do rekonstrukce by se nevyplatila.