Rainbow page separator

Svratecký infokanál přinese i výstrahy meteorologů

Sobota, 31. Říjen 2015

Svratka / Poskytnout důležité informace hodlá obyvatelům vedení svratecké radnice prostřednictvím nové služby – SMS infokanálu města. Zájemci tímto způsobem mnohou získat zprávy například o odstávkách vody, haváriích, přerušení dodávek elektrické energie nebo plynu, výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu, termíny zasedání zastupitelstva, kulturních akcí, mimořádných svozů odpadu a podobně. Zaregistrovat se k zasílání SMS zpráv mohou lidé buď prostřednictvím webu města, SMS zprávou či osobně v podatelně svrateckého úřadu.
Pokud zájemci o zasílání zpráv z úřadu nevyužívají mobilní telefon, radnice umožní doručení SMS zprávy i na pevnou telefonní linku v hlasové podobě. S případnými dotazy se mohou obyvatelé obracet na zaměstnance městského úřadu, případně i prostřednictvím internetových stránek Svratky či webu www.infokanal.cz.