Rainbow page separator

Svratka získala povolení na přestavbu památky v centru

Pátek, 1. října 2021

Ve Svratce hledají provozovatele informačního centra

Svratka / Povolením k rekonstrukci domu v centru města zvaným Balíčkovo už disponuje svratecká radnice. Město v památkově chráněném objektu po jeho komplexní přestavbě hodlá umístit sídlo svrateckého městského úřadu i trvalou galerijní expozici vysočinských malířů, která se v současné době nachází ve svrateckém muzeu.
Stavební povolení udává termín dokončení stavby nejpozději na konci listopadu 2023, přičemž v této souvislosti město hodlá žádat o dotační podporu. Pokud se svojí žádostí bude úspěšné, rekonstrukci domu bude možné výhledově zahájit už v příštím roce. Město historickou nemovitost, jež v předchozích letech sloužila mimo jiné také jako prodejna zeleniny a k níž současně patří rozsáhlá zahrada, od bývalých vlastníků před několika lety odkoupilo za 1,2 milionu korun. Už v té době bylo počítáno s tím, že radnice dům nechá sanovat a přestavět pro veřejné účely.