Rainbow page separator

Svratku s Herálcem spojí cyklostezka s přírodním povrchem

Středa, 16. února 2022

Herálec / Za heráleckým kulturním domem bude začínat cyklostezka, která spojí obec s nedalekou Svratkou. Po pozemcích historické cesty v majetku obce nejdříve povede loukami až k lesu do lokality Mariánka, kde přibude nový mostek přes řeku, načež se cyklostezka dostane do katastru Svratky. Po trase procházející lesem pak cyklisty dovede až k tamní benzinové pumpě. Povrch cyklostezky je v souladu s požadavky ochranářů souvisejících s umístěním stavby v CHKO Žďárské vrchy naplánovaný v podobě zhutněného kamenného mlatu, nikoliv klasický asfaltový.
Obě sídla na přípravě projektu spolupracují. Pořízení projektové dokumentace již dříve podpořila krajská dotace, přičemž dotační podporu se Svratka s Herálcem chtějí pokusit získat i na realizaci stavby. Výše dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury může činit až pětaosmdesát procent uznatelných nákladů a o finanční příspěvek je opět možné žádat i Kraj Vysočina. Za předpokladu, že žádost o dotační příslib bude úspěšná, ke stavbě cyklostezky by mohlo dojít ještě v průběhu letošního roku.