Rainbow page separator

Tabulky u nesečených trávníků budou doplněny o další informace

Pondělí, 12. Srpen 2019

Žďár nad Sázavou / Celkem sedmadvacet vzrostlých travních ploch se aktuálně nachází na území Žďáru; jde o místa, kde se po většinu roku nechává tráva přirozeně růst. Tyto lokality jsou označeny informačními tabulkami, byly vytipovány ve spolupráci se Správou CHKO Žďárské vrchy a souvisí se změnou strategie péče o travní porosty ve městě. V příštím roce je doplní ještě další cedule, které lidem přiblíží skladbu, případně zajímavosti konkrétního trávníku.
„Vzrostlé trávníky letos hlavně pozorujeme. Abychom pro příští rok věděli, jak se chovají, jakou mají bylinnou skladbu a čím jim případně do krásy trochu pomoct,“ vyjádřila se krajinářka žďárského městského úřadu Lucie Radilová s tím, že primární funkcí takzvaných květnatých louček na území města je mimo estetické hledisko zadržování vláhy a poskytnutí útočiště různým živočichům.